Martine Høyby starter som fysioterapaut

Martine Høiby
- Autorisert fysioterapeut
Bachelor i fysioterapi, studietrening Mensendieck, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013

På Treninga er stolte over å få en ny fysioterapaut med på laget. I lengre tid har vi ønsket å finne en til å ta ansvar for dette tilbudet og endelig er løsningen på plass. Som hun selv sier: Jeg har selv drevet aktivt med håndball i mange år. Trening, aktivitet og bevegelse har vært en stor del av livet mitt, og det er en av de viktigste prioriteringene i min hverdag. Det gir meg overskudd og energi til å mestre hverdagens krav og utfordringer.
Å hjelpe mennesker etter en skade, eller for å få en bedre og mer helsefremmende hverdag, er noe jeg brenner sterkt for. Jeg er opptatt av at treningen skal være individuelt tilpasset. Det som funker for noen, funker ikke for alle. Jeg har tidligere mye erfaring i å finne trening som er tilpasset den enkeltes behov. Jeg fokuserer på riktig utførelse av teknikk, et variert øvelseutvalg samt øvelser med egen kroppbelastning.
Med min bakgrunn som fysioterapeut, er jeg opptatt av å se hele mennesket og tenke helhetlig. Det er viktig at vi spiller på lag, slik at vi sammen kan finne morsom og variert trening som passer nettopp for deg.