Utvidet treningssal

Med over 200 kvadratmeter blir det flotte forhold på grupper opp til 35-40. Det skal bli så gøy sier trine. Den utvidede salen står klar Det vi inmidlertid bare mangle litt speil og maling, så timer går som annonsert fra mandag.


timesal