Spinning

spinn pictTorsdag:

Timen varer i ca 1 time og 15 min fra oppvarming starter til
du går ferdig nedsyklet. Opplegget er intervallorientert med 10-15
drag a ca 2.30-3.00 min,1.15 - 1.30 min. pause. Intensitet skal ligge
opp mot melkesyrenivå, men naturlig nok litt rolig i starten slik at
deltagerene klarer å gjennomføre hele timen. Slutten av timen er det
fullt opphørssalg: alt skal ut!
Musikken som spillet er gode travere fra 70 og 80 tallet, primært rock
og populær pop. Det slenger imidlerid noe moderne også. Ikke Justin
Bieber eller tekno!!

Lørdag:

Timen varer i ca 1 time og 15 min fra oppvarming startertil du
går ferdig nedsyklet. Opplegget er intervallorientert med 10-15 drag a
ca 4.00 -5.30 min, 2.00 min. pause. Intensitet skal ligge opp mot
melkesyrenivå, men dragene er så pass lange slik at deltagerene bør
avpasse intensiteten slik de klarer å gjennomføre hele timen. Musikken
som spillet er gode travere fra 70 og 80 tallet, primært rock og
populær pop. Det slenger imidlerid noe moderne også. Ikke Justin
Bieber eller tekno!!